Klarnas Databeskyttelsesmeddelelse

 

Klarna prioriterer din databeskyttelse. Derfor indsamler og behandler vi dine personlige oplysninger ansvarligt og med dit privatliv in mente. Denne databeskyttelsesmeddelelse forklarer, hvordan Klarna Bank AB (publ) ("Klarna") indsamler og anvender dine personlige oplysninger, når du bruger enhver af Klarnas tjenester ("Tjenester") og bliver kunde hos os. Eksempler på brug af vores Tjenester er, når du gør brug af en af vores betalingsmetoder, når du kontakter os, bruger Klarna webportal og mobilapplikation ("Klarna App") eller når dine informationer automatisk udfyldes i et checkout hos en butik som anvender Klarna. Denne databeskyttelsesmeddelelse beskriver også dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger, og hvordan du udøver disse rettigheder.

 

Denne databeskyttelsesmeddelelse gælder, med undtagelse af hvad der fremgår af afsnit 1 nedenfor, for alle dine personlige oplysninger, som Klarna behandler. Det er derfor vigtigt, at du læser og forstår denne databeskyttelsesmeddelelse.

 

Nogle af vores tjenester giver dig adgang til indhold og funktionalitet, der tilbydes af andre virksomheder eller organisationer end Klarna ("Tredjeparts tjenester"). Dette er for eksempel tilfældet, når vi linker til tredjepartswebsteder fra vores websteder og når du får adgang til tredjepartswebsteder, mens du bruger webbrowseren i Klarna-appen. Denne databeskyttelsesmeddelelse gælder ikke for indsamling og brug af dine personlige oplysninger i Tredjeparts tjenester, og Klarna er ikke ansvarlig for sådanne Tredjeparts tjenesters behandling af dine personlige oplysninger.

 

"Vi", "vores" eller "os" betyder Klarna Bank AB (publ), et svensk registreret selskab med registreringsnummer 556737-0431 og med hovedkontor beliggende i Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Med hensyn til EU databeskyttelseslovgivning er vi dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig, og vi er ansvarlige for at sikre, at vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

1. Andre Klarna databeskyttelsesmeddelelser

Tjenesterne "Klarna Ident" og "Klarna Open Banking" anvender dine personlige oplysninger i overensstemmelse med, hvad der er beskrevet i disse Tjenesters separate databeskyttelsesmeddelelser, som du præsenteres for, når du anvender disse tjenester. De separate databeskyttelsesmeddelelser har forrang for denne databeskyttelsesmeddelelse.

Såfremt du er ansat hos Klarna, en kandidat, der ansøger om job hos Klarna, eller en medarbejder hos en af de forretninger, som samarbejder med Klarna, kan andre databeskyttelsesmeddelelser gælde for Klarnas behandling af dine personlige oplysninger for disse formål, og du vil modtage de nødvendige oplysninger i forbindelse med din kontakt med Klarna. Kontakt os ved at bruge informationen i afsnit 13 nedenfor hvis du ønsker en kopi af den relevante databeskyttelsesmeddelelse.

     

2. Hvilke oplysninger behandler vi?

2.1 Oplysninger, du giver til os. Du kan give os oplysninger om dig selv, når du anvender Klarnas Tjenester, for eksempel når du vælger at betale via en af Klarnas betalingsmetoder, kontakter os, og når du bruger Klarna App. Vær opmærksom på, at du kun må afgive dine egne personlige oplysninger, når du anvender Tjenesterne, for at Tjenesterne leveres korrekt.

Afhængigt af hvilke Tjenester du vælger, kunne disse personlige oplysninger være:

Du kan til enhver tid ændre dine profiloplysninger såsom dine kontaktoplysninger og andre redigerbare indstillinger. Dette kan gøres enten i Klarna App eller ved at kontakte os.
 

2.2 Oplysninger, vi indsamler om dig. Afhængigt af hvilke Tjenester du anvender, må vi, eller en tredjepart (for eksempel kreditoplysnings- eller bedrageriforebyggende-bureauer, forretninger eller offentlige databaser), indsamle følgende oplysninger, når du anvender en af vores Tjenester:

 

3. Hvilke personlige oplysninger behandler vi, til hvilket formål, og hvorfor er det lovligt for os at gøre?

Afhængigt af hvilke Tjenester du anvender, kan Klarna behandle dine personoplysninger til følgende formål nedenfor baseret på de retsgrundlag, der er angivet for hver enkelt formål. Du kan finde mere specifikke oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger i nogle af vores Tjenester i afsnit 4 nedenfor.

Behandling i forbindelse med levering af Tjenesterne

Formål med behandlingen

Personlige oplysninger

Lovlig grund til behandlingen ("Hvorfor er behandlingen nødvendig?")

At administrere kundeforholdet med dig på forskellige måder, for eksempel for at behandle dine betalinger og opfylde vores forpligtelser som følge af aftalen indgået mellem dig og os.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger, tjeneste-specifikke oplysninger.  

Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig.

At oprette og sende information til dig i elektronisk format (ikke-markedsføring).

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger, tjeneste-specifikke oplysninger.  

Opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig.

At vurdere, hvilken måde, der er den bedste at kontakte dig på, med henblik på at oplyse dig om udestående gæld.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, økonomiske oplysninger (hvis disse er tilgængelige) og oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna.

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at være i stand til at kontakte dig på den mest effektive måde.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål.

Vurdere i hvilken rækkefølge forskellige betalingsmetoder bliver præsenteret for dig i et checkout for en butik som anvender Klarna. Denne behandling og præsentation påvirker dog ikke, hvilke betalingsmetoder der er tilgængelige for dig. Du kan når som helst gøre indsigelse mod dette ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Denne behandling udgør profilering. Se afsnit 6 for mere information om profilering. 

Kontakt- og identifikationsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna og oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker.

Hvis du har accepteret betingelserne for Klarnas Tjenstene Service beskrevet i afsnit 4.4, er det relevante retsgrundlag at opfylde kontraktlige forpligtelser.

Hvis du dog ikke har accepteret disse betingelser, baserer Klarna denne behandling på legitim interesse, da Klarna (og du som kunde) har en legitim interesse i at få din foretrukne måde at betale på præsenteret i en fremtrædende position ved checkout.

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål.

At gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser vedrørende vores Tjenester (for eksempel efter at du har kontaktet Klarnas kundeservice) via e-mail, SMS, telefon eller andre midler.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette. Du vil også blive oplyst om din ret til at fravælge disse henvendelser hver gang din e-mail eller dit telefonnummer bliver brugt til dette formål.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna og oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker.

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at udføre kundetilfredshedsundersøgelser.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål.

At gennemføre kreditvurdering inden kreditgivning (Se venligst afsnit 4.1 om vores Tjenester med kredit og afsnit 7.4 vedrørende, hvordan vi samarbejder med kreditoplysningsbureauer). 

Kontakt- og identifikationsoplysninger, økonomiske oplysninger og oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna.

Overholde lovgivning når den kredit, vi yder, er reguleret. I tilfælde, hvor kreditten ikke er reguleret af lovgivning, sker behandling for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser.

At forebygge mod IT angreb (for eksempel DDoS angreb) mod Klarnas Tjenester, som en del af vores bestræbelser på at holde Tjenesterne trygge og sikre.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker og enhedsoplysninger.

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at holde Tjenesterne trygge og sikre.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige behandlet oplysninger til dette formål

At kunne behandle dig som en udsat kunde (hvis du grundet personlige omstændigheder er i en udsat situation).

Kontakt- og identifikationsoplysninger,  oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna og særlige kategorier af personlige oplysninger.

Baseret på dit samtykke.

At forbedre vores Tjenester, træning og kvalitetssikring, såvel som at dokumentere hvad der er blevet diskuteret og besluttet mellem dig og Klarnas kundeservice.

Optagede telefonsamtaler.

Baseret på dit samtykke.

 

At overføre dine oplysninger til butikker, leverandører og andre modtager. (Se venligst afsnit 7 for yderligere information om, hvordan vi deler dine oplysninger og hvorfor).

Alle kategorier af personlige oplysninger under afsnit 2.

Afhænger af hvilken modtager, der er tale om, som oplyst i afsnit 7. For eksempel har Klarna en legitim interesse i at bruge leverandører til at levere sine Tjenester, og vi kan have lovmæssige forpligtelser til at dele oplysninger med myndighederne. Datadeling med betalingstjenesteudbydere er nødvendig for at opfylde betalingsaftalen med dig.

At gennemføre risikoanalyser, forebyggelse af bedrageri og risikostyring (for eksempel ved at verificere din identitet og føre kontrol hos bedrageriforebyggende organisationer samt lignende organisationer).

Se venligst afsnit 7 for en mere detaljeret beskrivelse af bedrageriforebyggende virksomheder, som vi samarbejder med.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, og enhedsoplysninger.  

Klarnaog andre parter (vigtigst af alt vores kunder) har en legitim kommerciel interesse i risikostyringen af Klarnas forretning som for eksempel håndteringen af bedrageri risiko. 

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål.

 

Klarna har også lovmæssige forpligtelser til at fastlægge sine kunders identiteter.

At udføre inkassotjenester, dvs. at inddrive og sælge gæld.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, og oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker.

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at inddrive og sælge gæld.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål

 

Produktudvikling og research 

At anonymisere dine personlige oplysninger med henblik på produktudvikling og analyse af kundeadfærd.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger, tjeneste-specifikke oplysninger.  

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at anonymisere dine personlige oplysninger med henblik på produktudvikling og analyse af kundeadfærd.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål.

At udføre analyse af data til produktforbedring og produkttest (for eksempel for at forbedre risiko- og bedragerimodeller).

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger, oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister og tjeneste-specifikke oplysninger.  

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at udføre analyse af data til produktforbedring og produkttest.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål

At muliggøre intern research og udarbejde statistiske modeller 

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger, tjeneste-specifikke oplysninger.  

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at muliggøre intern research og udarbejde statistiske modeller.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål

At muliggøre ekstern research, for eksempel af universiteter eller andre organer.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger, tjeneste-specifikke oplysninger.  

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at muliggøre ekstern research og bidrage til den generelle samfundsmæssige interesse i forskning.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål

 

Compliance og for at beskytte Klarna mod juridiske klager

At følge gældende lovgivning, f.eks. hvidvaskloven, bogføringsloven og regulatoriske kapitalkrav.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, økonomiske oplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger, oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister og tjeneste-specifikke oplysninger.  

Følge gældende lovgivning.

At krydstjekke med lister over personer, der er omfattet af sanktioner, og lister over personer, der er såkaldte politisk eksponerede personer (PEP).

Kontakt- og identifikationsoplysninger og oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister.

Følge gældende lovgivning.

Beskytte Klarna mod juridiske krav og håndhæve Klarnas juridiske rettigheder.

Alle kategorier af personlige oplysninger under afsnit 2.

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at beskytte sig selv mod juridiske krav og håndhæve sine juridiske rettigheder.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål

 

Levering af markedsføring

At levere markedsføring og tilbud vedrørende vores Tjenester til dig.

 

Du kan altid fravælge markedsføring ved at kontakte os, se afsnit 13.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna, oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker og tjeneste-specifikke oplysninger.  

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at levere markedsføring og tilbud til dig.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål

At beslutte hvilken markedsføring, der skal leveres til dig. Denne behandling ophører også, når du fravælger at modtage markedsføring.

Kontakt- og identifikationsoplysninger, oplysninger om varer/tjenester, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna og oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger og tjeneste-specifikke oplysninger.

Klarna har en legitim kommerciel interesse i at beslutte hvilken markedsføring, der skal leveres til dig.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål.

At give “sponsorerede links” til butikker og produkter og tjenester. 

 

Oplysninger om varer/tjenester, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna og oplysninger om, hvordan du interagerer med butikker, enhedsoplysninger og tjeneste-specifikke oplysninger.

Klarna har en legitim interesse i at levere “sponsorerede links” til reklamering for vores butikker i Klarna-appen og på vores hjemmeside.

 

Vi sikrer, at behandlingen til dette formål er nødvendig for vores legitime interesse, og at vores interesse vejer tungere end  din interesse i ikke at få dine personlige oplysninger behandlet til dette formål.

 

4. Tjeneste-specifik databehandling af personlige oplysninger i nogle af Klarnas Tjenester.

Dette afsnit beskriver visse behandlinger af dine personlige oplysninger, som er specifikke for visse Tjenester. For at lære mere om Tjenesterne og deres funktioner henvises til den pågældende Tjenestes vilkår og betingelser.

 

4.1 Klarnas Tjenester med kredit.

De følgende tjenester indebærer, at vi giver dig en kredit: Betal senere (faktura), Betal nu (hvis det involverer direkte debitering), Financiering samt Klarna Kort og engangskortet (begge tilgængelige i Klarna App). For at kunne levere disse Tjenester foretager vi en kreditvurdering.Kreditvurderingen er baseret på de kontakt- og identifikationsoplysninger, som du har oplyst, oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna og økonomiske oplysninger. Økonomiske oplysninger inkluderer oplysninger indhentet eksternt fra kreditoplysningsbureauer, såsom indtægter og negativ betalingshistorik. Du kan læse nærmere om brugen af kreditoplysningsbureauer i afsnit 7.4 nedenfor.

 

Klarna Kort og engangskortet

Når du ansøger om Klarna Kort og engangskortet (tilgængeligt i Klarna App) foretager Klarna en kreditvurdering af dig, som vi gør med vores øvrige Tjenester med kredit. Hvis du har et Klarna Kort, opdaterer Klarna løbende vores kreditvurdering af dig baseret på din interaktion med Klarna.

Vi deler oplysninger om dig og de køb, du foretager med Klarna Kort med VISA eller medlemmer af VISA-netværket, så vidt det er er nødvendigt for at udføre korttransaktionerne, forhindre bedrageri og følge gældende regler. Hvis du fornyer dit Klarna Kort eller modtager et nyt, overfører vi disse oplysninger til VISA, så VISA kan informere tredjeparter, hvor du har lagret dine kortoplysninger (for eksempel til brug ved gentagne transaktioner).

Hvis du tilføjer dit Klarna Kort til en digital wallet, deler vi muligvis dine oplysninger med leverandøren af den digitale wallet i overensstemmelse med leverandørens databeskyttelsesmeddelelse.

 

4.2 Kampagner eller begivenheder, der er lagt på et af de sociale mediers platforme

Profiler på sociale medier – Hvis du har klikket på en af vores kampagner eller begivenheder, der er lagt på et af de sociale mediers platforme, må vi modtage kontaktoplysninger, der er oplyst som en del af din brugerprofil på det givne sociale medie (for eksempel dit navn, e-mail adresse og telefonnummer samt andre relevante forretningsoplysninger såsom virksomhedens navn, adresse og branche).

 

4.3 Klarna konti (opsparings- og betalingskonti)

Såfremt du har en Klarna konto, vil Klarna også behandle oplysninger om dine transaktioner samt oplysninger om dine midler. Hvis du foretager transaktioner eller betalinger til andre konti, vil Klarna sende dit navn og kontonummer til modtageren samt modtagerens finansielle institution.

Ydermere vil Klarna, såfremt du har foretaget betalinger til en Klarna konto, behandle oplysninger modtaget fra banken, du har benyttet til at foretage transaktionen, heriblandt dit navn og kontonummer.

 

4.4 Klarna Brugeroplevelsen som leveret under betingelserne for Klarnas Shopping Tjeneste

For at kunne levere Klarna Brugeroplevelsen både før og efter, at du har foretaget et køb, tilbyder Klarna de Tjenester, der er beskrevet nedenfor, og som også er mere detaljeret beskrevet i Vilkårene for Klarna Shopping Tjeneste. Brugen af disse tjenester medfølger følgende behandling af dine personlige oplysninger:

 

Historiske transaktioner

Vi opbevarer oplysninger om de varer/tjenester, som du køber ved brug af vores Tjenester eller på anden måde giver os adgang til, for at kunne forevise disse oplysninger for dig.

 

Udfyldning af dine oplysninger

Udfyldning af dine oplysninger kan ske på to måder: gennem din interaktion og/eller gennem en cookie.

 

Automatisk udfyldning gennem din interaktion

Når du bruger vores Tjenester, kan vi bede dig om dine kontakt- og identifikationsoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og/eller personnummer samt andre oplysninger hvor det er relevant. Vi opbevarer disse oplysninger i vores systemer, og når du vender tilbage til os eller anvender vores Tjenester, skal du kun oplyse visse oplysninger, såsom telefonnummer, e-mail, postnummer eller personnummer (afhængigt af land), for at vi kan udfylde de resterende felter med dine oplysninger.

 

Automatisk udfyldning gennem cookies

En anden metode, hvorpå vi må udfylde dine oplysninger, er ved at placere cookies på din enhed (computer, tablet, mobile phone, etc., som gør dig i stand til at gemme oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, personnummer og kortoplysninger hos Klarna. Hvis du gør dette, så bruger vi den cookie til at hente disse oplysninger fra Klarna, når du bruger vores Tjenester med den samme enhed. Vi vil efterfølgende automatisk udfylde dine oplysninger, når du interagerer med Klarna.

 

Deaktivering af automatisk udfyldning

Hvis du ikke ønsker at anvende funktionen automatisk udfyldning, kan du kontakte os for at justere dine indstillinger. Du kan også justere dine indstillinger fra Klarna App direkte eller under betalingsprocessen i butikken. Du kan på ethvert tidspunkt slette cookies på din enhed, hvilket også vil slette vores cookies.

 

Automatisk udfyldning af din foretrukne betalingsmetode

Klarna kan vurdere hvilken betalingsmetode, som er din foretrukne måde at betale på, når du shopper, og forudindstille denne betalingsmetode for dig. Denne behandling og præsentation påvirker dog ikke hvilke betalingsmetoder, som er tilgængelige for dig. Til denne vurdering behandler Klarna oplysninger om hvordan du interagerer med Klarna, f.eks. oplysninger om dine tidligere valgte betalingsmetoder, købsbeløb og butikker. Denne behandling udgør profilering. Se venligst afsnit 6 for mere information om profilering.

 

Tilbud og fordele

For at kunne tilbyde dig tilbud og fordele, såsom rabatter, særlige begivenheder, adgang til produkter før andre, kampagnetilbud, tilbud i butikker, prøver, giveaways etc., ser vi på oplysninger om, hvordan du interagerer med Klarna (såsom antallet af køb i en vis tidsperiode), dine kontakt- og identifikationsoplysninger, oplysninger om varer/tjenesteydelser og oplysninger om interaktionen mellem dig og butikkerne. Dette involverer muligvis profilering. Se venligst afsnit 6 for mere information om profilering.

Oplysningerne vil danne grundlaget for Klarnas marketing- og kundeanalyse, forretnings- og metodeudvikling samt statistik.

Inden for rammerne af tilbuds- og fordelsprogrammet kan Klarna og Klarnas leverandører og underleverandører (på Klarnas vegne) bruge disse oplysninger til at kommunikere med dig for at levere tilbud og fordele via fysisk post, tekstbeskeder, e-mail, sociale medier og andre digitale kanaler. Klarna og Klarnas leverandører og underleverandører vil ikke markedsføre sig direkte til dette formål (f.eks. e-mail eller tekstbeskeder), hvis du har fravalgt direkte markedsføring (eller hvis du ikke har tilvalgt det, såfremt dette er lovkrav i dit hjemland).

Du kan til enhver tid fravælge at modtage tilbud og fordele enten ved at afregistrere dig ved brug af linket i hver mail fra os eller ved at kontakte os, se Afsnit 13 nedenfor.


Klarna App

Hvis du anvender Klarna App, vil yderligere personlige oplysninger (for eksempel oplysninger, som er uploadet af dig baseret på dit samtykke) blive behandlet for at kunne levere de Tjenester, som du vælger at bruge i Klarna App, som anført nedenfor. Når du vælger at indløse belønninger eller deltage i specifikke tilbud, kan udbyderen af sådanne tilbud muligvis aflede, at du bruger Klarnas tjenester. Personaliseringen af indhold er profilering, som du kan læse mere om i afsnit 6, der danner en uadskillelig del af Klarna App som en online shopping assistent.

 

 

5. Tilbagekaldelse af samtykke

I tilfælde hvor Klarna behandler dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke eller udtrykkelige samtykke (for eksempel hvis du indsender en fuldmagt, der tillader andre adgang til dine oplysninger, eller hvis du indsender oplysninger, der indikerer, at du er en sårbar kunde, eller hvis du uploader særlige kategorier af personlige oplysninger til vores Tjenester), kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke enten ved at kontakte os eller slette dine data i Klarna App. Tilbagekaldelse af samtykke vil ikke medføre ulemper for dig, da vi ikke kræver denne type oplysninger for at kunne levere vores Tjenester.

 

6. Klarnas profilering og automatiserede afgørelser

"Profilering" betyder automatisk behandling af personoplysninger for at evaluere visse personlige forhold, der vedrører dig; for eksempelvis at kunne analysere eller forudsige aspekter af din økonomiske situation eller dine præferencer, såsom købsinteresser. Vi anvender profilering baseret på de personlige oplysninger, som vi har om dig, for at tage individuelle eller automatiserede afgørelserbeslutninger om dig til følgende formål:

Beslutninger uden juridisk eller tilsvarende betydelig virkning

Klarna træffer følgende beslutninger uden juridiske eller tilsvarende betydelig virkning for dig:

Derudover bruger nogle af vores Tjenester (som f.eks.  automatisk udfyldning af de foretrukne betalingsmetoder, eller når du tilslutter eksterne bankkonti i vores Klarna App, brug af profilering for at kunne levere den relevante Tjeneste til dig; for eksempel at levere relevant økonomisk indsigt til dig eller vælge hvilket tilbud, der skal gives til dig i overensstemmelse med vilkår og betingelser for den relevante Tjeneste.

 

Beslutninger med juridisk eller tilsvarende betydelig virkning

Automatiserede afgørelser med juridisk virkning eller automatiserede afgørelser med tilsvarende betydelig virkning betyder, at nogle beslutninger i forbindelse med leveringen af vores Tjenester udelukkende er baseret på automatiserede virkemidler uden indblanding fra nogen af vores medarbejdere og medfører betydelig indflydelse på dig som forbruger. Ved at træffe automatiserede afgørelser øger Klarna objektiviteten og gennemsigtigheden i beslutningerne ved udbuddet af sådanne Tjenester.

Vi bruger denne type automatiserede afgørelser, når vi:

Se venligst afsnit 3 for yderligere information om den type personlige oplysninger, der behandles til disse formål.

Du har altid ret til at udfordre en automatiseret afgørelse, der har en juridisk eller tilsvarende betydelig virkning (sammen med den tilknyttede profilering ved at kontakte os ved hjælp af den e-mailadresse, der henvises til i afsnit 13 nedenfor. En Klarna medarbejder vil efterfølge behandle din henvendelse.

 

7. Hvem kan vi dele dine personlige oplysninger med?

Vi kan dele dine personlige oplysninger med den kategori af modtagere, der er angivet nedenfor til de nedenstående formål. Præcis hvilke modtagere, vi deler dine personlige oplysninger med og til hvilket formål, vil afhænge af, hvilke Tjenester du bruger. Når vi deler dine personlige oplysninger, tager vi rimelige kontraktmæssige, juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

7.1 Leverandører og underleverandører

Klarna kan dele dine personlige oplysninger med de leverandører eller underleverandører, som vi bruger for at levere vores kontraktlige forpligtelser over for dig. Leverandører og underleverandører er virksomheder, der kun har ret til at behandle de personlige oplysninger, de får fra Klarna, på Klarnas vegne. Eksempler på sådanne leverandører og underleverandører er software- og datalagringsleverandører, betalingstjenester og forretningskonsulenter.

 

7.2 Butikker

Klarna deler personlige oplysninger med de butikker, du besøger eller handler fra (hvilket også kan inkludere andre selskaber indenfor butikkens selskabsgruppe, hvis butikken har informeret dig om dette). Dette gøres for, at butikken er i stand til at udføre og administrere dit køb og for at administrere dit forhold til butikken eller dens selskabsgruppe; for eksempel ved at verificere din identitet, sende dig varerne, håndtere spørgsmål og tvister, sende relevant marketing og for at forhindre svindel. De personlige oplysninger, som deles med butikken, vil være genstand for butikkens databeskyttelsesmeddelelse og behandling af personlige oplysninger.

 

7.3 Betalingstjenesteudbydere ("PSP'er") og finansielle institutioner

PSP'er tilbyder butikker og Klarna tjenester til at acceptere og administrere elektroniske betalinger via en række betalingsmetoder, herunder kreditkort og bankbaserede betalinger, såsom direkte debitering, bankoverførsler osv. Nogle butikker bruger PSP'er, som de deler dine oplysninger med til behandling af betalninger. Denne deling foretages i overensstemmelse med butikkernes egne databeskyttelsesmeddelelser. Butikkerne kan også til behandling og administration af betalinger kræve, at vi deler dine oplysninger med PSP'erne. Nogle PSP'er indsamler og bruger også dine oplysninger uafhængigt i overensstemmelse med deres egne databeskyttelsesmeddelelser. Det er for eksempel, hvis du bruger en digital wallet.

Klarna må ydermere dele dine oplysninger med andre finansielle institutioner, når du foretager transaktioner med din konto, for at gennemføre transaktionerne.

 

7.4 Kreditoplysningsbureauer

Hvis du ansøger om at anvende en kredittjeneste (se venligst afsnit 4.1 for en specifikation af vores kredittjenester), kan dine personlige oplysninger deles med kreditoplysningsbureauer til følgende formål: At vurdere din kreditværdighed i forbindelse med din ansøgning om en af Klarnas betalingsmetoder, for at bekræfte dine identitet- og addresseoplysninger og for at beskytte dig og andre kunder mod bedrageri. 

I Danmark sender Klarna kreditoplysningsbureauerne dit personlige nummer for at modtage kreditoplysninger om dig, og kreditoplysningsbureauer giver dig besked om, at der er udført et kredittjek. Vores kredittjek påvirker ikke din kreditvurdering.

Kreditoplysningsbureauerne behandler dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne databeskyttelsesmeddelelser og du kan se hvilke kreditoplysningsbureauer vi samarbejder med her

Bemærk venligst, at Klarna kun har den kreditvurdering, vi modtager fra et kreditoplysningsbureau, i et script-format. Det betyder, at du anbefales at anmode om en kopi af vurderingen direkte fra  kreditoplysningsbureauet, hvis du vil se en læsbar version.

 

7.5 Bedrageriforebyggende bureauer og virksomheder, der tilbyder identitetstjek

Dine personlige oplysninger kan deles med bedrageriforebyggende bureauer og virksomheder, der tilbyder identitetstjek, for at bekræfte din identitet, nøjagtigheden af de data, du har givet os, og for at forhindre kriminelle aktiviteter. De virksomheder, som vi samarbejder med i Danmark, er oplistet her. Bemærk venligst, at disse virksomheder behandler dine data i overensstemmelse med deres databeskyttelsesmeddelelse.

 

7.6 Klarna-gruppen

Dine oplysninger kan blive delt med selskaber inden for Klarna-gruppen ud fra Klarnas legitime kommercielle interesse.

 

7.7 Virksomheder, der er sociale medier

Hvis du kontakter os via sociale medier såsom Facebook eller Twitter, registreres og behandles dine data af disse virksomheder i overensstemmelse med deres egne databeskyttelsesmeddelelser.

 

7.8 En person med fuldmagt over dine anliggender

Klarna deler dine personlige oplysninger med personer der har en fuldmagt fra dig med ret til at modtage dine personlige oplysninger. Delingen af oplysningerne vil ske på baggrund af dit samtykke. 

 

7.9 Google

Når du bruger Google Maps i checkout (for eksempel ved at søge efter din adresse i adressefeltet) eller i Klarna-appen, vil Google behandle dine oplysninger i henhold til Google Maps'/Google Earths servicevilkår og privatlivspolitik. Ydermere, når du bruger Klarna-appen gennem en webbrowser, indsamler Google dine enhedsoplysninger gennem dens reCAPTCHA-service implementeret der, undertiden kombineret med oplysninger du indtaster i reCAPTCHA-tjenesten. Google behandler disse oplysninger i overensstemmelse med sin egen privatlivspolitik. Klarna behandler disse data baseret på vores legitime interesse for at udføre vores forretning, da reCAPTCHA-tjenesten forhindrer misbrug af vores tjenester.

 

7.10 Myndigheder

Klarna kan overdrage nødvendige oplysninger til myndigheder, som f.eks. politiet, Skat eller andre myndigheder, såfremt lovgivningen foreskriver dette, eller under visse omstændigheder hvis du har anmodet om, at vi gør det. Et eksempel på en sådan lovmæssig pligt til at overdrage oplysninger er til overholdelse af forholdsregler mod hvidvask af penge og terrorfinansiering.

 

7.11 Logistik- og transportvirksomheder

Klarna kan dele dine oplysninger med logistik- og transportvirksomheder, der leverer de varer, som du har bestilt, hvis du har valgt at spore forsendelsen. Eksempler på oplysninger, som vi deler, er kontakt- og identifikationsoplysninger samt sporingsnummer. Bemærk venligst, at logistik- og transportvirksomheder behandler dine data i overensstemmelse med deres databeskyttelsesmeddelelser.

 

7.12 Samarbejdspartnere i privatøkonomitjenesten og tilbuds- og fordelsprogrammet

Hvis du vælger at benytte dig af tilbud og fordele, som Klarna tilbyder inden for privatøkonomitjenesten eller gennem tilbuds- og fordelsprogrammet, må Klarna dele de personlige oplysninger, der er nødvendige for at give dig adgang til tilbuddene i samarbejde med vores partnere (sådanne oplysninger inkluderer det faktum, at du er en kunde hos Klarna). Hvilke personlige oplysninger, der deles, vil fremgå af hvert enkelt tilbud.

 

7.13 Inkassobureauer og andre købere af udestående gæld

Klarna kan dele dine oplysninger, når der sælges eller overdrages ubetalte fordringer til tredjepart, f.eks. til inkassobureauer. Denne deling af personlige oplysninger sker på baggrund af vores legitime kommercielle interesse i at sælge og overdrage fordringer. Inkassobureauerne eller andre købere må behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med deres egne databeskyttelsespolitikker eller på vegne af Klarna.

Inkassobureauerne eller andre købere kan også rapportere din ubetalte gæld til kreditoplysningsbureauer, hvilket kan påvirke din kreditvurdering og din evne til at opnå fremtidig kredit.

 

7.14 Tilknyttede netværk

Klarna deler muligvis oplysninger om at du har klikket på “sponsorerede links” (dvs. links, der reklamerer for butikker, produkter eller tjenester) med såkaldte “tilknyttede netværk”. Denne deling finder sted, når du klikker på et sponsoreret link, da du derefter vil blive omdirigeret til butikkens websted gennem det "tilknyttede netværk". Det tilknyttede netværk placerer muligvis en sporingsteknologi på din enhed, der indeholder oplysninger om du har klikket på et sponsoreret link i en af Klarnas interfaces for at spore dit besøg i en butik og dermed beregne en potentiel provision til Klarna. De tilknyttede netværk behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med deres egne databeskyttelsesmeddelelser.

 

7.15 Afhændelse

 

8. Hvor behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi bestræber os altid på at behandle dine personlige oplysninger inden for EU/EØS. I visse situationer, såsom når vi deler dine personlige oplysninger med et Klarna-gruppen selskab eller en leverandør eller underleverandør uden for EU/EØS, kan dine personlige oplysninger blive flyttet til og behandles uden for EU/EØS. Hvis forretningen, som du anvender, er lokaliseret uden for EU/EØS, vil vores udveksling af dine personlige oplysninger med forretningen også indebære, at dine personlige oplysninger kan blive flyttet til og behandles uden for EU/EØS.

 

Vi sikrer, at passende beskyttelsesgrad og at passende sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, i overensstemmelse med gældende krav i databeskyttelseslovgivning, som f.eks. GDPR, når vi overfører dine personlige oplysninger uden for EU/EØS. Disse sikkerhedsforanstaltninger består i at sikre, at det pågældende tredjeland eller den pågældende stat har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau efter afgørelse truffet af Europa-Kommissionen eller er underlagt Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

 

9. Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi vil behandle dine personlige oplysninger i den periode, det er nødvendigt for at opfylde det respektive formål med vores behandling. Disse formål er beskrevet i denne databeskyttelsesmeddelelse. Det betyder, at selv om vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger for ét formål, fortsætter vi med at beholde dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt med henblik på at opfylde et andet formål, idet det kun kan bruges til dette andet formål. I særdeleshed:

10. Dine rettigheder i relation til dine personlige oplysninger

 

11. Hvordan er det med cookies og andre sporingsteknikker?

For at levere en skræddersyet og “smoooth” oplevelse bruger vi cookies og lignende sporingsteknologier i vores online interfaces, såsom vores websted, Klarna-appen og i checkout ved butikker, der samarbejder med Klarna. Du kan finde information om de sporingsteknologier, vi bruger, og acceptere henholdsvis afvise relevante sporingsteknologier i den respektive interface.

 

12. Opdatering af denne databeskyttelsesmeddelelse

Vi arbejder konstant på at forbedre vores Tjenester, så du får en endnu bedre brugeroplevelse. Dette omfatter både ændringer i nuværende Tjenester og nye Tjenester over tid. Det er derfor vigtigt, at du læser denne databeskyttelsesmeddelelse, hver gang du anvender en Klarna Tjeneste, da behandling af dine personlige oplysninger kan afvige fra sidste gang, du anvendte en af vores Tjenester. 

 

13. Kontaktoplysninger

Klarna Bank AB (publ) er registreret hos Bolagsverket med organisationsnummer 556737-0431 med firmaadresse på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Klarna har en Data Protection Officer og en dedikeret gruppe af databeskyttelsesspecialister, som arbejder udelukkende med databeskyttelse og fortrolighed. Vi har desuden en gruppe kundeservicespecialister med speciale i databeskyttelsesspørgsmål. Du kan altid fange dem på databeskyttelse@klarna.dk.

Klarna Bank AB (publ) er underlagt svensk databeskyttelseslovgivning. Besøg www.klarna.com for flere oplysninger om Klarna.

 

Denne databeskyttelsespolitik blev senest opdateret 11 februar 2021.