Vilkår og betingelser for anvendelse

Hvem vi er:

Dette websted drives af eller på vegne af Harman Consumer, Inc. ("kaldet “Harman”,”vi” “vores” og “os”). Harmans registrerede adresse er:

HARMAN International Industries, Inc.

400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901
U.S.A.

Velkommen til Harmans hjemmeside:

Velkommen til Harmans hjemmeside. Harman er et datterselskab af Harman International Industries, Incorporated. Vores hjemmeside tilbyder dig information og ressourcer om os, vores forretning, vores produkter og andre værktøjer og tjenester. Læs venligst disse brugsvilkår grundigt før du bruger denne hjemmeside. Din adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt disse brugsvilkår og andre gældende love. Din adgang til eller brug af denne hjemmeside udgør din accept af at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, skal du ikke bruge denne hjemmeside. Du bedes gennemgå disse brugsvilkår periodisk da disse brugsvilkår kan ændre sig og Harman kan foretage sådanne ændringer til enhver tid.

Din alder og accept af disse brugsvilkår:

Brug af denne hjemmeside er kun tilgængeligt for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter. Personer, der er inkompetente eller juridisk ikke er i stand til at indgå en juridisk bindende kontrakt er ikke berettiget til at bruge hjemmesiden. Du accepterer og anerkender, at du: (i) har læst og forstået og betingelsesløst accepteret disse brugsvilkår, som ændres fra tid til anden, (ii) giver samtykke til brug af elektronisk kommunikation med henblik på indgåelse af kontrakter, og bekræfter vilkår fra Harman (iii) giver samtykke til elektronisk levering af meddelelser, politikker og transaktionsoptegnelser der blev igangsat eller afsluttet af dig online, og (iv) erkender, at du har adgang til den nødvendige software og hardware til at modtage elektroniske optegnelser fra Harman i forbindelse med transaktioner der blev igangsat eller afsluttet af dig online. Hvis du ikke kan indgå en juridisk bindende kontrakt, vil vi kun acceptere din brug af dette hjemmeside, hvis dine forældre eller værge accepterer disse brugsvilkår.

Ændringer i disse brugsvilkår eller hjemmesiden: 

Harman kan ændre disse brugsvilkår eller hjemmesiden når som helst uden noget krav om at give besked til dig andet end ved at offentliggøre ændringerne på denne hjemmeside. Disse ændringer vil blive effektueret ved Harmans offentliggørelse af disse ændringer på hjemmesiden. Du accepterer, at Harman ikke vil være ansvarlig over for dig hvad angår eventuelle ændringer eller ophævelse, helt eller delvis, af brugsvilkårene for denne hjemmeside. Din videre brug af hjemmesiden efter disse ændringer vil udgøre din accept af ændringerne i brugsvilkårene eller denne hjemmeside.

Opsigelse:

Du kan afbryde brugen af hjemmesiden til enhver tid. Harman forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige, pålægge yderligere betingelser for eller begrænse din brug af alle eller en del af denne hjemmeside uden grund, uden varsel og uden ansvar over for dig eller nogen anden. Disse brugsvilkår der vedrører din brug af Harmans intellektuelle ejendomsrettigheder, godtgørelse og ansvarsbegrænsning vil overleve enhver opsigelse, udløb eller efterfølgende ændring af disse brugsvilkår.

Intellektuel ejendom:

Du anerkender, at alle virksomhedsoplysninger, kode, indhold, tegninger, grafik, information, logoer, metadata, meta tags, marketingsoplysninger, sideformat og stil, sætninger, billeder, produktbeskrivelser, produktanmeldelser, figurer, tekst og varemærker og alle intellektuelle ejendomsrettigheder og god tro forbundet hermed (samlet benævnt "hjemmesidens indhold") er ejet af Harman og Harman forbeholder sig alle rettigheder i og til hjemmesidens indhold. Medmindre det udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til disse brugsvilkår, giver Harman dig ikke nogen rettighed, ejendomsbevis eller interesse i eller til hjemmesidens indhold. Du vil ikke slette, fjerne eller på anden måde ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller anden navnebeskyttet tekst der findes i eller på hjemmesidens indhold. Du vil ikke påbegynde retslige procedurer for at bringe i fare, begrænse eller blande dig på nogen måde i Harmans ejerskab af hjemmesidens indhold. Harman forbeholder sig eneret efter eget skøn til at fremsætte krav mod tredjeparter for krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af sine intellektuelle ejendomsrettigheder til indhold på hjemmesiden. Hjemmesiden kan indeholde indhold, der ejes eller licenseres af tredjeparter. Alle restriktioner, der er fastsat i disse brugsvilkår gælder også for al hjemmesidens indhold, der ejes eller licenseres af tredjeparter.

Tildeling af Licens:

Underlagt de begrænsninger, der defineres i disse brugsvilkår, tildeles du en midlertidig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, betinget, begrænset ret til adgang og brug af hjemmesiden udelukkende til formålet med dit eget ikke-kommercielle brug for at gennemgå oplysninger om Harman og Harmans produkter og levere indhold om Harmans produkt, hvor tilladt.

Licensrestriktioner:

Du vil ikke, tillade, hjælpe eller instruere nogen tredje person til at: (i) udtrække, separere, fjerne eller på anden måde kopiere indhold på hjemmesiden, (ii) adskille, dekompilere, reverse engineer eller på anden måde konvertere en del af hjemmesidens indhold til kilde kode eller en menneske-opfattelig form, (iii) at tilpasse, ændre eller skabe afledte værker fra hjemmesidens indhold, (iv) distribuere, behæfte, lease, udleje, sælge, udsende, overføre eller på anden måde disponere over hjemmesidens indhold, helt eller delvist, eller (v) bruge hjemmesidens indhold til andre formål end dem som er udtrykkeligt anført nedenfor.

Din konto på denne hjemmeside:

Under visse omstændigheder kan vores hjemmeside give dig mulighed for at give din mening og feedback vedrørende vores produkter, og du kan få særlige priser for at deltage i marketingkampagner efter Harmans eget skøn. Til gengæld kan du blive bedt om at oprette et brugernavn og adgangskode til din brug. Vælg et ikke-indlysende kodeord og opbevar dit brugernavn og adgangskode med omhu; lad ikke nogen anvende dine login-oplysninger til at få adgang til hjemmesiden og ændr din adgangskode regelmæssigt. Du accepterer straks at underrette Harman i tilfælde af uautoriseret brug af dine login-oplysninger. Harman er ikke ansvarlig for tab eller erstatningsansvar som følge af uautoriseret brug af dine login-oplysninger med eller uden din viden. Du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der sker ved brug af dine login-oplysninger. Harman forbeholder sig ret til at træffe foranstaltninger, de finder nødvendige for at garantere sikkerheden af hjemmesiden, og din konto, herunder uden begrænsning, opsigelse af din konto, ændring af din adgangskode eller anmodning om yderligere godkendelsesoplysninger fra dig. Harman lover ikke eller garanterer ikke at dine personlige oplysninger er fri for sikkerhedstrusler eller andre sårbarheder. Se venligst Harmans fortrolighedspolitik for vilkårene for behandling og brug af dine oplysninger. Harman forbeholder sig ret til at opsige din konto, hvis Harman skønner at din konto har været inaktiv i en længere periode.

Dit indhold på denne hjemmeside:

For at lægge indhold ind på hjemmesiden, skal du oprette en konto og blive en registreret bruger. Når du lægger eller indsender information til hjemmesiden, accepterer du at give sande, nøjagtige, aktuelle og korrekte oplysninger og straks at opdatere oplysningerne så de er sande, nøjagtige og aktuelle. Hvis du oplyser nogen oplysninger, der er eller som Harman med rimelighed mener er usande eller unøjagtige, kan Harman redigere, fjerne eller nægte sådanne oplysninger og suspendere eller opsige din adgang til din konto. Harman gennemser ikke på forhånd indhold, som du eller andre brugere lægger ind på hjemmesiden og hjemmesiden fungerer blot som et forum hvor brugerne kan diskutere Harmans produkter. Harman garanterer ikke, at oplysningerne er sande, nøjagtige eller aktuelle eller på anden måde falske, misvisende, ukorrekte, bedrageriske, vildledende eller ulovlige. Medmindre andet er fastsat i Harmans fortrolighedspolitik, accepterer du, at enhver kommunikation, der transmitteres til alle via hjemmesiden eller ophavsretligt beskyttede værker lagt ind på hjemmesiden af dig, herunder, uden begrænsning, spørgsmål, kommentarer, forslag, anmeldelser, beskrivelser, ideer, planer, noter, tegninger, konfigurationer, specifikationer, indkøbsordrer, tilbud eller anmodninger om tilbud, data om ydeevne, kontooplysninger eller andet materiale, data eller oplysninger, er ikke-fortrolige, og ved at lægge ethvert indhold eller oplysninger ind på hjemmesiden, giver du Harman en ikke-eksklusiv, ikke-genkaldelig, verdensomspændende ret til at bruge dine indsendte oplysninger og indhold
på hvilken som helst måde eller i hvilket som helst medie, herunder retten til at adaptere, ændre, skabe afledte værker, underlicensere og kommercialisere uden kompensation til dig. Din brug af hjemmesiden udgør dit samtykke til, at give Harman lov til at gemme indhold oprettet af dig, herunder dine personlige oplysninger på Harmans værtscomputere. Du accepterer også at iagttage og følge de følgende opsætningsregler:

  • Der må ikke udgive dig for nogen anden.
  • Undlad at indsende indhold, der indeholder oplysninger, der er urigtige, vildledende, unøjagtige, bedrageriske, vildledende eller som opfordrer til ulovlige aktiviteter.
  • Undlad at indsende dine personlige oplysninger eller anmode om personlige oplysninger fra andre brugere af hjemmesiden.
  • Undlad at indsende indhold eller oplysninger i strid med nogen love.
  • Undgå at fornærme eller krænke andre brugere af hjemmesiden. Undlad at indsende indhold, der er stødende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skadeligt, chikanerende, truende, hadefuldt, misbrugende, vulgært, obskønt, pornografisk eller seksuelt eksplicit.
  • Indsend kun konstruktive oplysninger. Kom ikke med spekulationer om eller indsend ikke rygter om Harman, Harmans produkter eller andre brugere.
  • Undlad at indsende oplysninger, som du ikke ejer eller kontrollerer alle rettigheder til. Du er ansvarlig for al indhold som du indsender.

Beskyttelse af personlige oplysninger:

Vores fortrolighedspolitik beskriver indsamlingen og brugen af oplysninger på denne hjemmeside. Læs vores fortrolighedspolitik forud for enhver anvendelse af denne hjemmeside.

Brugerklage over indhold:

I tilfælde af at stødende indhold eller oplysninger vises på hjemmesiden, skal du underrette Harman skriftligt om det stødende indhold. Harman vil gøre alt hvad de kan for at efterforske alle påstande om stødende indhold, der overtræder brugsvilkårene, men Harman repræsenterer ikke eller garanterer ikke, at Harman vil træffe foranstaltninger i forbindelse hermed.

Meddelelse vedrørende påstand om overtrædelse:

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet uretmæssigt kopieret og indsendt til hjemmesiden, bedes du forsyne Harman med dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, en fysisk eller elektronisk gengivelse af din underskrift, en beskrivelse af dit ophavsretligt beskyttede værke, en beskrivelse af placeringen af dit ophavsretligt beskyttede værk på hjemmesiden og en erklæring fra dig underlagt straf for mened, om at ovenstående oplysninger er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller på anden måde er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.

 

Meddelelser for klager:

Send alle juridiske meddelelser i henhold til disse brugsvilkår til: 

Harman International Industries, Incorporated 
Attn: General Counsel 
400 Atlantic Street 
Suite 1500 
Stamford, CT 06901

Hjemmesidens sikkerhed:

At kompromittere sikkerheden på hjemmesiden er forbudt og kan resultere i straffe-og civilretsligt ansvar. Harman kan undersøge sikkerhedskompromitterende aktiviteter og vil kontakte og samarbejde med de retshåndhævende myndigheder hvis en forbrydelse muligvis har fundet sted. Harman anser følgende aktivitet som forsøg på at kompromittere sikkerheden af hjemmesiden: uautoriseret adgang til oplysninger om Harmans server-computer eller systemer såsom sonder, scanninger, eller sårbarhedstest af hjemmesiden, bypass eller omgåelse af hjemmesidens godkendelsesforanstaltninger, forstyrrelse af service til alle slutbrugere, forstyrrelse af eller manipulation med hjemmesidens værtscomputer eller netværk hvilket muliggør forbindelse med eller til hjemmesiden, forsøg på at overbelaste Harmans værtscomputer eller netværk, ændring af eller kloning af pakkeheadere, e-mail -headere eller meddelelses-headere.

Harmans brug og opbevaring af oplysninger:

Harman kan oprette standard praksis og begrænsninger vedrørende brugen af hjemmesiden, herunder hvilken type bruger-indsendt indhold der er tilladt på hjemmesiden, det maksimale antal dage brugeroprettet indhold kan vises, være tilgængeligt eller blive opbevaret af Harman eller det maksimale antal e-mails en konto kan sende eller modtage e-mails, og den maksimale diskplads der tildeles den enkelte slutbruger. Harman har intet erstatningsansvar for bevarelse eller sletning af indhold eller personlige oplysninger som vedligeholdes af hjemmesiden eller på anden måde blev givet af dig til Harman gennem brug af hjemmesiden. Harman forbeholder sig ret til at ændre sin brug og opbevaring af indhold og oplysninger fra tid til anden.

Links til tredjeparters hjemmesider:

Denne hjemmeside kan linke til andre hjemmesider der ejes eller drives af tredjeparter. Disse links er udelukkende for din information og bekvemmelighed. Harman har ingen kontrol over disse tredjeparters hjemmesider. Harman fremsætter ingen løfter hvad angår sikkerhed, indhold, nøjagtighed, relevans eller ethvert andet aspekt af sådanne reklamer eller tredjeparters hjemmesider Med forbehold for hovedreglen i ovenstående: (i) Harman godkender ikke de reklamer eller organisationer der sponsorerer linkede hjemmesider og godkender ikke de synspunkter, eller de produkter/tjenester, der udbydes heri (ii) Harman autoriserer ikke og kan ikke tillade brug af ophavsretligt beskyttet materiale, der er indeholdt i sådanne reklamer og linkede hjemmesider, og (iii) Harman er ikke ansvarlig for transmissioner, som du kan modtage fra sådanne linkede hjemmesider. På grund af internettets natur, garanterer vi ikke, at adgang til sådanne linkede hjemmesider eller nogen af deres sider, vil være uafbrudt eller fejlfri.

reklamer:

Nogle af de tjenester, faciliteter eller funktioner på hjemmesiden understøttes af reklameindtægter og hjemmesiden kan vise annoncer og reklamer. Disse reklamer kan være målrettet mod indholdet af information der opbevares på hjemmesiden, forespørgsler, der fremsættes via hjemmesiden eller andre oplysninger. Måden, formen og omfanget af reklamering af Harman på hjemmesiden kan ændres uden særlig varsel. Som modydelse for Harmans tildeling til dig af begrænset og betinget adgang til og brug af hjemmesiden, og indholdet heri, accepterer du, at Harman kan placere sådanne reklamer på hjemmesiden.

Produktordrer:

Alle indkøbsordrer på produkter som er bestilt af dig gennem denne hjemmeside er underlagt Harmans accept og tilgængeligheden af produktet eller som ellers fastsat ved lov. Harman forbeholder sig ret til at nægte at acceptere eller annullere enhver købsordre uden grund og uden ansvar over for dig eller nogen anden. Alle indkøbsordrer for produkter er underlagt Harmans salgsvilkår og disse brugsvilkår vil ikke have forrang over hvilke som helst salgsvilkår. Harman fraskriver sig alle garantier i forbindelse med ethvert produkt eller tjenesteydelse der ikke er specificeret i henhold til salgsvilkårene. Prisfastsættelsen, funktionalitet og specifikationer for alle Harman produkter og tjenester, herunder dem, der vises på denne hjemmeside, er angivet i den respektive Harman prisliste, produktdokumentation eller tjenestedokumentation. Ingen beskrivelse af funktioner eller funktionalitet af produkterne på denne hjemmeside vil erstatte eller have forrang over, en sådan produktdokumentation. Hvis Harman nægter at acceptere eller annullere din købsordre efter din betalingsmetode er blevet opkrævet eller på anden måde modtaget af Harman, vil Harman, efter eget valg og eget skøn, ændre betalingsmetoden eller udstede dig en refundering.

Håndhævelse:
Harman forbeholder sig ret til at håndhæve disse brugsvilkår efter Harmans eget skøn. Harman kan udstede advarsler, suspendere eller opsige brug eller adgang til hjemmesiden, redigere bruger-indsendt indhold og oplysninger, retsforfølge eller anlægge sag for overtrædelse af disse brugsvilkår. Harmans manglende håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse brugsvilkår vil ikke udgøre en frafaldelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis nogen rettighed eller bestemmelse anses for værende ulovlig eller ugyldig, så vil bestemmelsen blive anset for værende adskillelig fra disse brugsvilkår og vil ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af de resterende vilkår. Disse vilkår vil blive styret og fortolket i henhold til lovgivningen i staten New York, U.S.A.

Erstatning:
Du accepterer at friholde, forsvare og skadesløsholde uden begrænsning, Harman, dets moderselskab, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og mod alle krav, tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning. advokatsalærer, som følge af eller på nogen måde relateret til din brug af denne hjemmeside, herunder uden begrænsning ethvert indhold indsendt eller på anden måde skabt af dig. Denne forpligtelse vil overleve ophør eller ændring af disse brugsvilkår.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

HJEMMESIDEN og informationEN og indholdET, LEVERES AF HARMAN "AS IS" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART. BORTSET FRA HVAD DER ER FORBUDT VED LOV, FRASKRIVER HARMAN SIG ALLE GARANTIER AF enhver art, herunder, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. HARMAN LOVER IKKE ELLER GARANTERER IKKE AT hjemmesideN vil være uafbrudt ELLER FEJLFRI, AT ALLE MANGLER VIL BLIVE RETTET ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER server som GØR HJEMMESIDEN tilgængelig er fejlfri eller fri for NOGEN SIKKERHEDSKOMPROMITTERENDE mekanismer. HARMAN GIVER INGEN GARANTI ELLER LØFTER VEDRØRENDE BRUGEN af oplysningerNE eller indholdET PÅ DENNE HJEMMESIDE HVAD ANGÅR DERES korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, SANDHED, ANVENDELIGHED, pålidelighed eller andet.

ANSVARSBEGRÆNSNING:

HARMAN KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE eller ydeevneN eller ADFÆRD HOS andre brugere af denne HJEMMESIDE, SELVOM HARMAN ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DU tageR det fulde ansvar FOR DIN BRUG AF HJEMMESIDEN. DIt ENESTE retsmiddel MOD HARMAN grundet utilfredshed med hjemmesiden ELLER indholdet, er at stoppe med at bruge hjemmesiden. MEN HVIS HARMAN bliver fundet ansvarlig over FOR DIG for eventuelle skader eller tab, som på hvilken som helst måde er forbundet MED DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER indhold, vil HARMANs ansvar ikke overstige USD 100,00.

Adskillelighed:

Hvis nogen del af disse brugsvilkår anses for værende ulovlige eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, skal en sådan bestemmelse anses for værende adskillelig fra de øvrige dele af disse brugsvilkår og kan ikke påvirke eller forringe gyldigheden af håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i disse brugsvilkår. Hvis nogen del af disse brugsvilkår anses for værende urimelige af en kompetent domstol, skal sådanne vilkår begrænses i det omfang der betragtes som rimelig og fortsætte med at være gyldig og kunne håndhæves.